Tidigare uppdrag

ProDevelopments olika uppdrag varierar från att vara publika eller helt öppna till att vara strikt konfidentiella. Oberoende av vilket resulterar de flesta uppdrag i en skrift eller rapport av något slag.

Här finns ett urval av de uppdrag vi utfört. För att göra urvalet mer överskådligt har vi delat in uppdragen i kategorierna:
Konstruktion
Utförande och kontroll
Övriga uppdrag

I de fall uppdraget resulterat i en rapport eller skrift som är offentlig finns den för nedladdning, eller också anges var den kan beställas.