Projektering

Som konstruktör har man goda möjligheter att minska klimatpåverkan av en ny stålkonstruktion.

Här är en lämplig strategi:

  • Anpassa profilen till funktionen
  • Sikta på en utnyttjandegrad större än 80 procent
  • Använd höghållfast stål om det är lämpligt
  • Om styvhet eller instabilitet är avgörande överväg extra stagning eller andra inspänningsförhållanden

 

Var gör höghållfaststål mest nytta?

Tryckta pelare har störst potential för viktbesparingar genom användning av höghållfast stål.

  • Våningshög VKR från S355 till S460: upp till 20 procent, minst 15 procent för laster över 2 MN
  • Våningshög KKR från S355 till S420: upp till 20% beroende av lasten
  • Våningshög KKR i S420 kan vara bättre än VKR i S355: upp till 20 procent vid stora laster
  • HEA med sidostagning, från S355 till S460: 10 till 30 procent vid laster över 500 kN

Hög hållfasthet är ingen fördel för fritt upplagda balkar. Vid tvåstödsbalk krävs stora laster och vissa spännviddsintervall för att kunna dra nytta av S460.

Återbrukat stål är en klass i sig

Om konstruktionen inte är utmattningsbelastad, kan återbrukade komponenter användas. Deras klimatpåverkan kan betraktas som noll. Ersätt dock inte en ny komponent med en större begagnad om viktskillnaden överstiger 50 procent.

Anpassa de allmänna föreskrifterna för att underlätta användning av återbrukat stål i icke utmattningsbelastade konstruktioner.

Mer information om procedurer för att bedöma egenskaper hos återbrukat stål hittar du här.

Hur mycket koldioxid kan jag spara?

Vi har utvecklat ett enkelt digitalt verktyg i Excel som hjälper dig att välja alternativa profiler till pelare och balkar samt utvärdera hur olika profilval inverkar på klimatpåverkan.

Verktyget hittar du här. Du måste aktivera makron för att det ska fungera.

Fördjupning

Samtliga råd på denna sida baseras på resultat från ett SBUF-projekt vi drev med Skanska.
Den fullständiga slutrapporten kan du läsa här.