Välkommen till ProDevelopment

ProDevelopment i Sverige AB är ett kunskapsföretag som tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom konstruktion och byggande.

ProDevelopment kombinerar praktisk kreativitet och vetenskapliga metoder med lång och bred erfarenhet av utredningar, analyser, tillämpad FoU, standardiseringsarbete och olika former av kunskapsförmedling. För oss är det viktigt att känna att vi gör nytta och skapar värde åt våra uppdragsgivare. Som ett led i kunskapsförmedlingen har vi även en FAQ-podd där vi diskuterar frågor vi ofta får och problem vi själva stöter på, FAQ-podden finns att lyssna på här.

Våra uppdrag täcker ett brett fält inom konstruktion och byggande, men tyngdpunkten av vår verksamhet ligger inom stålbyggnadsområdet.

Exempel på återkommande uppdrag är:

  • Skade- och haveriutredningar
  • Teknikstöd vid projektering och utvecklingsarbete
  • Tredjepartskontroller och riskanalyser av stomkonstruktioner
  • Rådgivning om tillämpning och tolkning av eurokoderna och SS-EN 1090
  • Företagsanpassad utbildning och kunskapsutveckling
  • Utveckling av handböcker, läromedel, standarder och branschregler
.