FAQ4 – Beräkning av kritiskt moment med LTBeam

Vid dimensionering av balkar kan man behöva ta hänsyn till vippning. För att kontrollera påverkan av vippning behöver man veta det kritiska momentet, Mcr, för den aktuella balken. Mcr är ofta besvärligt att beräkna för hand. För att underlätta för konstruktörer har programvaran LTBeam tagits fram i ett europeiskt forskningsprojekt. LTBeam kan användas för beräkning av Mcr och kan laddas ned kostnadsfritt från www.cticm.com. Vi har gjort en liten film som visar hur du laddar ned LTBeam och hur du kan beräkna Mcr med hjälp av programvaran.

FAQ4 – Beräkning av kritiskt moment med LTBeam Läs mer »

FAQ1 – Om deformationer och lastkombinationer för kranbanor

Om kranbanor och SS-EN 1993-6 – Hur ska man tolka de rekommenderade gränsvärdena för deformationer och vilka lastkombinationer ska man använda? Du kan ladda ner dokumentet ”Kranbanor – Rekommenderade gränsvärden för deformationer och tillhörande lastkombinationer” här.

FAQ1 – Om deformationer och lastkombinationer för kranbanor Läs mer »