Om oss

ProDevelopment bildades 2002. Vi som äger och arbetar på ProDevelopment idag är Wylliam Husson och Ove Lagerqvist. Från våra baser i Luleå och Söderhamn arbetar vi över hela Sverige och ibland även utanför Sveriges gränser.

Wylliam (f. 1981) har en bred kompetens inom bygg- och maskinkonstruktion. Han arbetar med avancerat konstruktionsarbete, utredningar och programmering, ger kurser och utvecklar handböcker, läromedel och andra hjälpmedel. Wylliam är aktiv i standardiseringsarbetet inom Eurokod 3 på nationell och europeisk nivå. Han behärskar svenska, franska, tyska och engelska och har en fransk civilingenjörsutbildning i maskinteknik och en svensk teknologie licentiatexamen i stålbyggnad.

Ove (f. 1962) har lång erfarenhet av utredningar, analyser och tillämpad FoU med inriktning mot stålkonstruktioner, risk & säkerhet och byggprocessfrågor. Han medverkar i skade- och haveriutredningar, ger kurser och föreläsningar, utvecklar handböcker och läromedel, och arbetar även med teknikstöd inom företag. Ove är aktiv i standardiseringsarbetet inom Eurokod 3 och 1090 på nationell och europeisk nivå, är professor i stålbyggnad och VD för ProDevelopment AB. Ove tilldelades Stålbyggnadsinstitutets pris Silverbalken 2012.

.