Utförande och kontroll

Webbkurs – Utförande och kontroll av svetsning enligt SS-EN 1090-2

ProDevelopment har på uppdrag av Svensk Betong tagit fram ett underlag för en webbkurs inriktad mot utförande och kontroll av svetsning enligt den nya (2018) version av SS-EN 1090-2. Webbkursen görs tillgänglig av Svensk Betong för deras medlemsföretag.

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, 4:e upplagan

ProDevelopment har på uppdrag av SBI reviderat SBI:s publikation 182, Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, med hänsyn till den nya utgåvan av standarden EN 1090-2:2018. I uppdraget ingick även att översätta EN 1090-2:2018 till svenska. ProDevelopment har även svarat för innehållet i de tidigare upplagorna av SBI:s publikation 182.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5

ProDevelopment har på uppdrag av SBI tagit fram Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & -5 (SBI publikation 198) utgående från de nya standarderna EN 1090-4:2018 och EN 1090-5:2017. I uppdraget ingick även att översätta EN 1090-4:2018 och EN 1090-5:2017 till svenska.
Handboken finns till försäljning hos SBI.

Vägledning för val av utförandeklass för bärverk i stål

Med bidrag från SBUF via Sveriges Byggindustrier har ProDevelopment analyserat bakgrunden till tidigare och nuvarande utförandekrav för bärverk i stål och tagit fram en vägledning för val av utförandeklass, EXC, för bärverk i stål ingående i byggnadsverk som faller under Boverkets myndighetsutövning. Vägledning har utgjort grund till den vägledningstext som publicerats på PBL Kunskapsbanken och det nationella valet om EXC i Boverkets EKS 11.
Projektets slutrapport kan laddas ned här.