Återbruk av stål

Stål är förmodligen det konstruktionsmaterial som har de bästa förutsättningarna i en cirkulär ekonomi. Komponenter som inte utsatts för utmattning, brandpåverkan eller rostangrepp har samma tekniska egenskaper som nya och kan återanvändas utan vidare behandling.

I ett tidigare projekt (läs mer här) har vi visat att regelverket inte motsätter sig återbruk, bara man kan påvisa materialets egenskaper. För att förtydliga detta har vi lämnat in ett förslag på vägledningstext för publicering på Boverkets PBL kunskapsbank. Du hittar förslaget här.

CE-märkning och materialbestämning

Återbrukat stål som ingår i en CE-märkt konstruktion ska ha kända egenskaper som bestryks av ett kontrollintyg. Om intyget som utfärdades initialt av tillverkaren har förlorats krävs normalt förstörande mekaniska provningar för utförande av ett nytt intyg.

Dock behöver inte samtliga komponenter testas och kostnader för provning kan hållas nere utan att tumma på säkerheten genom att bunta ihop liknande komponenter i grupper motsvarande tillverkningspartier. För detta använder vi smarta testprocedurer och oförstörande provningsmetoder.

Vi kan hjälpa er med:

  • framtagning av procedurer anpassade till era förutsättningar;
  • provning med portabel hårdhetsmätare, och;
  • analys och dokumentation av resultaten.

Prospektering för återbruk av stål

Vi har fått stöd från Boverket för att utveckla en ”prospekteringsmetod” för bedömning av återanvändbarheten hos rivningsobjekt. Syftet är att skapa ett verktyg med vars hjälp man kan uppskatta komponenternas värde och jämföra detta med kostnaderna för varsam demontering.

Vi letar nu efter passande prospekteringsobjekt. Har du en gammal stålkonstruktion som ska rivas?

Tips på stora och små återbruksprojekt välkomnas!

På gång – Grön certifiering för stålbyggare

På uppdrag av Nordcert och MVR, har vi under hösten 2019, tagit fram regler för en ”grön certifiering”, en miljömärkning för stålverkstäder, som kan erbjudas som ett komplement till certifiering mot SS-EN 1090-1.

Reglerna täcker bland annat företagets engagemang att minska dess koldioxidutsläpp. En stor andel av produkternas miljöbelastning uppstår uppströms, vid ståltillverkning. Förmågan att ta in återbrukat stål i tillverkningsprocessen har därmed stor betydelse.